top of page

Oorkaarsen

Wat zijn oorkaarsen? 
De oorkaars-therapie is een oeroude therapie, oorspronkelijk afkomstig van de Hopi-indianen uit het Zuiden van Noord-Amerika, waarbij op een "zachte" manier met holle brandende kaarsen het oor "gereinigd" wordt.

Deze therapie geniet in onze drukke Westerse maatschappij van een steeds groeiende populariteit, waar het in de eerste plaats aangewend wordt als een vorm van pure ontspanning (Anti-stress middel). Oorkaarsen worden ook toegepast als (aanvullende) therapie voor allerlei oor-, neus-, keel-, en andere hoofdklachten.


Wat houdt een oorkaarsbehandeling in?

Toepassing
De oorkaars vindt zijn toepassing bij: oorhygiëne, druk op het hoofd en oorpijnen, oorsuizingen, gehoorzwakte (acuut of door ouderdom veroorzaakt), sinusitis, 
aandoeningen van de bijholten, aktivering van de stofwisseling en de lympfestroom.

Werking
Tijdens het branden van de oorkaars zijn verschillende fasen in de werking ervan te onderscheiden. Dankzij het "schoorsteen-effect" ontstaat een lichte onderdruk in de uitwendige gehoorgang en een vibratie van de luchtzuil door de werking van de vlam. Hierdoor wordt het trommelvlies licht gemasseerd hetgeen een drukregulatie in het middenoor tot gevolg heeft. Bij de verdere verbranding, speciaal na het "omklappen" van het verbrande gedeelte, ontstaat een lichte overdruk in de gehoorgang en intensiveert de warmte, die wordt overgedragen op acupunctuurpunten in het oor (Moxa-therapie).

Deze aangename warmte verhoogt de doorbloeding, activeert het afweersysteem en verbetert de werking van de lymfevaten. De damp van de verbrande kruiden trekt door het trommelvlies en bereikt het middenoor, het evenwichtsorgaan, het slakkenhuis en het orgaan van Corti. Voorts, via de buis van Eustachius, de mond-, keel-, neus- en bijholten.

U kunt in een gemakkelijke zijligging met het hoofd op een kussen gaan liggen, zodanig dat de gehoorgang in een verticale positie staat. De oorkaars wordt vervolgens aangestoken. De kaars wordt, uiteraard met het niet brandende uiteinde, zachtjes maar afdichtend en met een licht draaiende beweging in de gehoorgang aangebracht. De oorkaars wordt gedurende de behandeling door de therapeute losjes vast tussen duim en wijsvinger gehouden en zo veel mogelijk loodrecht gehouden. U zult, gedurende de verbranding een aangenaam en knisperend geruis waarnemen. De warmtestroom intensiveert zich in de slotfase weldadig aangenaam. Het reeds verbrande katoen klapt om maar valt meestal niet af. De oorkaars wordt opgebrand tot een stukje boven het oor. Uiteraard nooit verder! Het restant van de oorkaars wordt voorzichtig uitgenomen en in een glas water gedooft. 

 

Nadat beide oren behandeld zijn, wordt een rustperiode van 10- 15 minuten aangeraden. Deze rustperiode is ook nodig om beide evenwichtsorganen weer op dezelfde temperatuur te laten komen. Staat u te snel op dan is er soms gevaar voor duizelingen. De uitwendige gehoorgang wordt geinspecteerd op eventuele condensresten. en deze worden voorzichtig verwijderd. Eventueel kan ook het restant van de verbrande kaars open gesneden of gerold worden voor nadere inspectie. 

bottom of page