top of page

Metamorfose massage

Wat is metamorfose massage? 
Metamorfose massage is een massage die leidt tot bewustwording, genezing en spirituele groei. Deze massage vindt plaats op de reflexzones van de wervelkolom op de voeten, de handen en het hoofd.

Door die reflexgebieden te behandelen, kunnen blokkades die voor de geboorte zijn ontstaan, maar bijvoorbeeld ook aangeleerde en meegekregen patronen, herkend en losgelaten worden, waardoor verandering (of genezing) van binnenuit mogelijk wordt.


Wat is het doel? Wat doet het precies?
Het doel van de behandeling is de levenskracht, die tijdens de prenatale periode 
of vlak daarna (deels) werd geblokkeerd, in de cliënt vrij te maken zodat deze kan worden wie hij in wezen is. Het kan een inzicht geven in het levenspatroon, waardoor er een verandering in de levenshouding kan ontstaan, die in alle opzichten positief wordt ervaren, zowel ten aanzien van de gezondheid als met betrekking tot de verworvenheden. Het kan ook helpen om moeilijke beslissingen te nemen.

 

Hoe werkt het?
Een metamorfose massage kan door iedereen overal en altijd worden toegepast. Het gaat erom ruimte te geven aan de cliënt, zodat deze in volle vrijheid van binnenuit kan veranderen. De behandeling gebeurt door met de vingertoppen zachte druk uit te oefenen op de reflexzones van de wervelkolom, die in de voeten, handen en hoofd te vinden zijn. Metamorfosemassage activeert de zelfgenezende eigenschappen die in de mens aanwezig zijn.

Heeft u nog meer vragen, bel u gerust en de therapeute vertelt u er meer over. Wilt u meer lezen over metamorfose-massage, kijk dan ook eens op: www.metamorfosemassage.nl

bottom of page